INPP-therapie is zinvol voor:

kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren met:

-lees-en schrijfproblemen

-rekenproblemen

-moeizame concentratie en aandacht

-motorische problemen

-moeizame oog-handcoördinatie

-evenwichtsproblemen

-faalangst

-verminderde motivatie voor school en onderpresteren

 

Mogelijke signalen van neuromotorische onrijpheid:

-moeilijkheden met lezen, (over)schrijven en rekenen

-veel neus-keel-oorontstekeningen

-wagenziekte

-moeizame zwangerschap en/of geboorte

-laat met kruipen, lopen en/of praten

-problemen met zelfstandig aankleden, leren fietsen, balvaardigheid, stilzitten, richting aangeven, kloklezen en bedplassen

-moeite met omgevingsgeluiden en concentratie